by Lucci in

Một trò chơi quản lý nhà thổ liên quan tới thế giới manga. Đây là thế giới chống lại siêu anh hùng và bạn được quyền kinh doanh các nữ siêu anh hùng mà bạn có được.

Không phải cứ có ý tưởng kinh doanh tốt là mọi chuyện đều tốt đẹp, thật may mắn là trước khi bạn thật sự tay trắng, Roulette xuất hiện. Hãy tìm mọi cách để Roulette giúp đỡ bạn phát triển nhà thổ và đem lại tiền bạc, quyền lực cho bạn.

Đó cũng là bước đệm để bạn trở thành kẻ thống trị các nữ siêu anh hùng, hoàn toàn khuất phục và biến họ trở thành các nữ nô lệ cho bạn.

DEVELOPER: Gunsmoke Games
PUBLISHER: Gunsmoke Games
RELEASE DATE: 2020-03-10
Size: 1.29gb
GENRE:  2DCG, Male protagonist, Parody, Animated, Fantasy, Sci-fi, Corruption, Superpowers, Mind control, Cosplay,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:
SU Rebuilt Demo:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply