by Lucci in
Adult Android Games PC

Emma không phải là con người…. cô là Robot hình người được tạo ra và vứt bỏ từ một nhà khoa học vô danh nào đó gần ngoại ô thành phố. Emma giống như một đứa trẻ trong hình hài một phụ nữ trưởng thành. Bản chất cô rất ngây thơ nên luôn bị người khác làm tổn thương hoặc lợi dụng. Không kiến thức gì về cảm xúc, cơ thể, tình dục vì vậy mà cô học hỏi những điều này qua các hành vi của người khác.

  • DEVELOPER: Funkie
  • PUBLISHER: Funkie
  • RELEASE DATE: 2020-02-08
  • Size: PC = 1,44gb; Apk = 260mb
  • GENRE:  3DCG, Female Protagonist, Corruption, MILF,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android v0.10:

Changelog:
v0.18
> 1 big event added
> 78 new images (1434 in total)
> 8 new animations (134 in total)
> 1 new big sex scene

Fetishes in this update:
> lesbians
> group sex
> BBC
> anal
> female domination
> voyeurism
> interracial
> sex with strangers
> sex in the hospital

v0.17
> 1 big event added
> 58 new images (1356 in total)
> 6 new animations (126 in total)
> 1 new sex scene
> 1 new ending added – Sharon’s ending (BAD) (no.7 / of 8)

– Vuốt lên để mở menu trò chơi
– Vuốt xuống để ẩn giao diện
– Vuốt sang trái để cuộn lại
– Vuốt sang phải để bỏ qua

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply