by Lucci in

Game Details

 • Name: The NPC sex a NEET
 • Developer: Nijigen Goten
 • Translator: No
 • Version: v1.6
 • OS: Windows, Android
 • Date: 2020-01-21
 • Size: 225mb – 61mb
 • Language: English (MTL)
 • Genre: 2D Game, 2DCG, Male protagonist, Loli, Censored, Fantasy, Exhibitionism, Japanese game, Vaginal sex, Rape, Internal view

1. OverView:

Play as a NEET that has been reincarnated in an RPG-style world.
Use your cheat powers (or not) to violate all the NPC girls.

From the town guide, to the inn mistress, to the town nun!
Enjoy sex with a variety of girls of different trades and backgrounds,
with some containing both normal and “lewd cheat mode” versions.
No combat or ending.

Phần một của Series The NPC sex a NEET.

Vào vai một Neet chính hiệu được triệu hồi sang thế giới khác. Sau khi đánh bại quỷ vương mọi thứ vẫn không trở lại bình thường. Bạn quyết định phá hỏng mọi thứ với các NPC.

Và những mục tiêu đầu tiên là các cô gái, bạn nhận ra có thế Sex với họ mà không gặp vấn đề nào. Từ đó cũng đánh dấu cuộc hành trình phịch thủ của Nhân vật Chính.

2. DOWNLOAD GAME:

Changelog

(ver1.6)
“Tavern Bunny Girl B” has been added.
An epilogue event was added.
(Ver1.5)
Added recollection area.
(Ver1.4)
The scene of Nasty cheat mode has been added to “Tavern Bunny Girl”.
(Ver1.3)
Added scenes of Nasty cheat mode to “Illness Girl Sleeping in Mansion” and “Sister of the Church”.
(Ver1.2)
Added scenes of Nasty cheat mode to “Woman of Guild Master” and “Girl playing in town”.

4. Control Game:

 • Gamepad = Hide/Show button
 • Chạm một lần để di chuyển.
 • Chạm và giữ một lúc để tua nhanh văn bản.
 • Chạm hai ngón tay để hủy/mở menu.

5. installation note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:

 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply