by Lucci in
Adult Android Games PC Visual Novel

​Third Crisis đưa bạn theo chân một nhà thám hiểm tên là Vibe. Sau một nhiệm vụ thất bại, cô bị điều chuyển tới sống tại thị trấn Carceburg, một thị trấn đầy dục vọng. Carceburg là một thị trấn đầy bí ẩn, tại đây bạn sẽ khám phá ra những bí mật sau cuộc khủng hoảng mà loài người đã bị Peitho, một tổ chức độc ác đánh bại. Hãy cùng với Vibe tham gia chiến trường và sử dụng mọi cách để chiến thắng.

DEVELOPER: Anduo Games
PUBLISHER: Anduo Games
RELEASE DATE: 2020-02-10
GENRE:  2DCG, 2D game, Sci-fi, Animated, Strategy, Mind control, Bukakke, Combat, RPG, Superpowers, Turn based combat,..

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Changelog:
v0.29.0

Cheats:
1. Open the pause menu or be in the main menu.
2. Open the Options menu.
3. Click the ‘Game’ category.
4. Set ‘Enable Console (~)’ to ‘ON’.
Then they can use the tilde key to open it and type or paste in Gallery.UnlockAll
Or various other codes explained here:
https://anduogames.wordpress.com/2018/05/03/guide-to-the-console-in-third-crisis/

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply