by Lucci in
Adult Android Games PC Visual Novel

Bạn là John, một chàng trai 22 tuổi hiện đang cố gắng làm việc để nuôi sống bản thân sau khi bạn muốn sống một cuộc sống tự lập. Mẹ bạn ghét bạn, các chị của bạn cũng vậy, họ đều không quan tâm bạn và khiến cho cuộc sống của bạn càng ngày càng trở lên khó khăn. Nhưng một hôm, một người ngoài hành tinh xuất hiện trước nhà bạn, giúp đỡ bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống bằng một thiết bị có khả năng điều khiển tâm trí người khác.

Thiết bị này có vòng lặp là 15 ngày, trong 15 ngày này nó sẽ nằm trong não của bạn, dù nó không an toàn nhưng đây là cách tốt nhất mà bạn có để cải thiện cuộc sống của bạn. Bạn sẽ làm gì khi có sức mạnh này?

RELEASE DATE: 2020-03-06
DEVELOPER: Hydrahenker
PUBLISHER: Hydrahenker
Size: 1.5gb
GENRE: 3DCG, School Setting, Simulator,…

Download Game:

Windows:

Android v0.38:

Changelog:
v0.39.10
RETRO-CHANGE: You can talk to Ayumi at the Nightclub after giving the hard drive on DAY 4
STEAL MINIGAME is a little easier.
Fix a bug with missing a timeline.
v0.38.00
Continue Story of Jessie
Continue Story of Jody
Sneak peek for the other Saturday Night Event.
+1 new outfit for Jessie
+1 new outfit for Jody
+1 Fun Points
New memories for Day5, Day6, Jessie, Jody.
Side images for (almost) all characters
Side images in the cut scenes for day 1 and day 2.
Added Hannah’s car scene of Day 1 to the Gallery.
The fifth level from Hell dialog with CAS is fire automatically on New Games.
The Shower scene with Alice will happen automatically the first time instead of depending on the MC’s lust.
The shower scene with Layla will happen automatically the first time instead of depending on the MC’s lust.
Fix sprites for Hannah. CAS, Georgia, Janice.
Fixed Georgia Hint at the Fair.
Grammar corrections. (Thanks to DorcasAurelia)

PC Note:
– Đợi bản nén và sẽ có android cho mọi người.
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply