Touching FLASH Days of Sex Training

Người ông đang cố gắng huấn luyện cho Yukiko một vài điều bổ ích.

  • Japanese name: おさわりFLASH恋人の祖父にSEX調教される日々2
  • RELEASE DATE: 27/10/2016
  • DEVELOPER: UWASANO
  • Size: 117mb
  • GENRE: Touching Flash, 2d game,…

Download Game:

Windows:

Android:

PC Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.