by Lucci in

Bạn là viên chức trẻ tuổi vừa được chuyển tới thủ đô làm việc dưới quyền lực của hoàng đế. Lin, một người bạn thời thơ ấu của bạn, cô ấy đang làm công việc giám hộ cho hoàng đế. Bạn và cô ấy sẽ làm việc cùng nhau, cả hai người sẽ cùng nhau khám phá ra những bí mật thần bí xảy ra ở vùng cấm.

Yêu cầu hệ thống: 

  • OS: Windows 7
  • Processor: 1.2 Ghz AMD or Intel
  • Memory: 1 GB RAM
  • Storage: 1 GB available space

RELEASE DATE: 6 Oct, 2016
DEVELOPER: Flaming Firefly
PUBLISHER: Flaming Firefly
Size: 478mb
GENRE: Nudity, Visual Novel, Adventure, Casual, Anime, Mature

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Note:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

No Comments

Leave a Reply