Treasure of Nadia v69012

Treasure of Nadia là phần tiếp theo của Lust Epidemia. Trong Treasure of Nadia, bạn vào vai chàng trai trẻ đang theo đuổi những bước chân của người cha vừa qua đời và trở thành một thợ săn kho báu nổi tiếng. Trên đường đi, bạn sẽ gặp một loạt các bạn đồng hành nữ, chính xác là 12 phụ nữ!

DEVELOPER: NLT Media
PUBLISHER: NLT Media
RELEASE DATE: 2020-02-01
GENRE:  3DCG, 2D game, Male protagonist, Animated, Milf, Adventur…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Update for PC:

Android:

Changelog:
v67011

3 sexy story scenes, 1 new kamasutra page
1 new profile
v63121
2 sexy story scenes, 1 new booty call scene, 1 new massage
1 new profile
2 new areas and 2 new puzzle games added
1 new outfit
Other minor bug fixes
v.65122
3 sexy story scenes, 1 new booty call scene
1 new pinup
2 new areas and 2 new puzzle games added
New fishing quests
Other minor bug fixes

Bạn nào có game rồi thì cần tải mỗi update thôi, chưa có mới tải 2 link full. Android không có bản cập nhật chỉ tải đầy đủ về chơi mới được.

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.