by Lucci in

Chúa tể bóng tối được hồi sinh, anh ta quyết tâm trả thù những kẻ đã phong ấn anh ta đến chết. Bạn sẽ giúp anh ấy lấy lại sức mạnh cũng như đánh bại những kẻ thù cũ của anh. Nếu không cẩn thận, bạn có thể khiến anh ta một lần nữa bị phong ấn.

  • DEVELOPER: Black Smut
  • PUBLISHER: Black Smut
  • RELEASE DATE: 2019-11-19
  • Size: PC=2.10gb, APK= 799mb
  • GENRE: 2DCG, Monster girl, Harem, Fantasy, Monster, Torture, Groping, Teasing,…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]
Ch.1-10 Final V1 Public
The new part of the story.
1 new scene.
Fixed spelling errors and missing dialogues on the previous part.
Ch.1-10 Part 2 v2 Public
The new part of the story.
4 new scenes.
Fixed spellings error and missing dialogues on the previous part.
Chapter 10 Part 1_v2
– The new part of the story.
– 1 new scene.
– Fixed spellings error and some missing dialogues on the previous part.
– Fixed some mistakes on earlier parts (thanks to SirDragon89).[/su_spoiler]

Installation Note:
– Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Share Post:

One Comment

 by BilluBarber in 04/07/2020

Android tiết kiệm cho nhiệm vụ bạo chúa không hoạt động. Vui lòng cho phép lưu trữ để trò chơi có thể lưu tệp.

Leave a Reply