Unyielding v0.2.25

Catelly là một người đàn ông bình thường cho đến khi anh ta bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Sau đó anh vô tình trở thành một lính đánh thuê mạnh mẽ và anh quyết không chịu thất bại trước lời nguyền của gã phù thủy.

Unyielding được thiết kế là một game nhập vai tuy nhiên đó cũng là một thế giới rất rộng lớn, nơi tồn tại pháp sư, đấu sĩ…. Bạn sẽ cần có những lựa chọn đúng đắn để nhân vật chính hoàn thành cuộc phiêu lưu của bản thân.

DEVELOPER: MercenaryMage
PUBLISHER: MercenaryMage
RELEASE DATE: 2020-01-21
GENRE:  2DCG, Male protagonist, Female Protagonist, Transformation, Fantasy…

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

Changelog:
0.2.25
Added The Truth (Complete either castle 2. 3 new portraits + a cg with two versions)
Updated Pellata’s portrait
Added Kate Fight 7
Added many new combat abilities.
v0.2.23
Kate fight 5
Added Birthday Party (Complete castle 1, Fhan side only)
v0.2.21
Added the third Kate Fight
Clippings can now display art
Added 4 new clippings throughout the game
Added Stolen armor (it’s from the Lizette line)
Added Graduation (In sandy unlocked from Earn Your Keep)

Hướng dẫn:
– Romance Blackfire 1: Pay with sex
– Romance Danica: Complete the raid without killing anyone. Don’t collect the teal orbs during the 1st and 2nd raid fights.
– Romance Blackfire 2: Have either paid with money or sex before the raid. Agree to study with him. Pay with sex again.
– Romance Lizette: Just do her mission
– Romance Duad: Just do his mission

1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.