by Lucci in
Adult Android Games Mac PC Unity

OVERVIEW:

Unyielding is a transformation based RPG game. I want it to feel like a tabletop RPG, with a living and interesting world. Choices should always matter.
Catelly was a man until he was cursed by a wizard trying to obtain immortality. Catelly happened to be a hardened mercenary before the curse and refuses to lose to it.​

Catelly là một người đàn ông bình thường cho đến khi anh ta bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Sau đó anh vô tình trở thành một lính đánh thuê mạnh mẽ và anh quyết không chịu thất bại trước lời nguyền của gã phù thủy.

Unyielding được thiết kế là một game nhập vai tuy nhiên đó cũng là một thế giới rất rộng lớn, nơi tồn tại pháp sư, đấu sĩ…. Bạn sẽ cần có những lựa chọn đúng đắn để nhân vật chính hoàn thành cuộc phiêu lưu của bản thân.

Detail of the game
 • Release Date: 2021-04-08
 • Developer MercenaryMage
 • Language: English
 • Version: v0.3.12 Public
 • OS: Windows, Linux, Mac, Android
 • Size: PC,Linux,Mac,APK= 361mb
 • Genre: 2DCG, Male protagonist, Female Protagonist, Transformation, Fantasy, Combat, Oral sex, Combat, Big ass, Big tits, Lesbian, Mobile game, Text based

Download game

Changelog

v0.3.12
Added Brandy’s Offer (Sandy celebration)
Added The Play
Added Kate fight 15

v0.3.5
Added Aftermath
Added Wakeful Night
Added Confession (Next daud story)
Added Kate Fight 12
Added several tidbits throughout the game

v0.3.4
Added Sherry (both sides)
Added Kate Fight 11
Added Brandy into the Castle 2 scene
Added a CG into Castle 2

store gAME:

Installation Note:

Read the FAQ on the Blog Menu for settings. Usually players only need to install the following steps:
 1. Extract/Install.
 2. Crack if needed.
 3. Play game.
 4. Have fun ^^.

Share Post:

Related Posts

No Comments

Leave a Reply