by Lucci in
Adult Android Games PC Việt Hóa

Bản tiếng việt được việt hóa bên GVNVH18. Bạn nào muốn chơi bản Eng xem tại:

V.I.R.T.U.E.S.

  • Việt Hóa: Quăngss, K5Cute
  • Tên Game:V.I.R.T.U.E.S
  • Developer: NoMeme
  • Size: Chap 1: 43mb, Chap2:140mb
  • OS: Windows, Android

Download Game:

Windows:

Android:

Setup Note:
– Đọc FAQ trên Menu blog để biết cài đặt. Thông thường người chơi chỉ cần cài đặt theo các bước:
1. Extract/Install.
2. Crack if needed.
3. Play game.
4. Have fun ^^.

Chia sẻ bài viết

Game Khác

No Comments

Leave a Reply