by Lucci in

Trò chơi khiến bạn chìm đắm vào trong bầu không khí của thế giới phép thuật. Bạn vào vai pháp sư trẻ tuổi Merlin, anh sinh ra tại một gia đình cổ xưa mà toàn bộ thành viên đều thuộc hội đồng pháp sư và họ rất có ảnh hưởng.

Thực tế thì đây không phải là môi trường tốt cho Merlin lớn lên, với việc nhận được quá nhiều sự quan tâm, anh sinh ra sự hư hỏng mà các nhị thế tổ luôn có, đó cũng là lý do mà anh không còn phát triển bản thân nữa. Anh cũng đồng thời huỷ bỏ các nhiệm vụ mà hội đồng đưa ra, bắt đầu một cuộc sống bạo loạn của giới trẻ thượng lưu.

Mọi thứ không thể tiếp diễn như vậy, một thành viên trong hội đồng pháp sư đã đưa anh trở về con đường đúng đắn. Có lẽ Merlin sẽ bắt đầu sửa sai, nhưng sự khao khát phụ nữ của anh thì không hề biến mất. Hãy xem cô gái giúp anh sẽ có số phận như thế nào?

DEVELOPER: AdmiralPanda
PUBLISHER: AdmiralPanda
RELEASE DATE: 2020-03-13
Size: 509mb
GENRE: Adventure, RPG, Fantasy, Harem, 2DCG, Animated, Mobile game, Monster girl,

DOWNLOAD LINKS

Windows:

Android:

[su_spoiler title=”Changelog:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]
0.1.17.2
Bug fix
0.1.16.0
– Added 3 new scenes (2 of them sex scenes)
– Added new clothes and color options
– Reworked the text (There was a user who helps me with this matter, a huge thanks to him)
– I keep compressing the version of the game (I’m still experimenting with this)
– Redesigned Disar’s store (So that inscriptions and icons do not float)
– Fixed “flashing characters”
– Added a section with thanks to subscribers
– In this place it would be possible to list how many minor bugs I fixed that somehow broke the game, but let it be one point.
0.1.15.1f
– New scene with Milena (lots of animation)
– Added an “inner voice” as a narrator option to make it clearer
– Added sounds to the game
– Corrected text
– Fixed several bugs that led to the closure of the game.
0.1.14.3b
– When buying more than one ice cream on a mission, it broke and did not allow to complete it. Corrected.
– Added a hint to the closet locker so players don’t get lost. I also added the ability to click on it throughout the day, and not only in the evening, as it was before.[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Cheats:” icon=”plus-square-1″ class=”spoiler-mau”]


Answers to some questions or jams in the game.
– What is the password to a secret place in the ruins

– Where is the dagger hidden in the ruins

– Where to summon a demon

– The secret code to the box Wolfy

 

 

[/su_spoiler]

Share Post:

No Comments

Leave a Reply