by Lucci in

Trong một ngày nọ, bạn tỉnh dậy và phát hiện ra thời gian đã thay đổi. Thế giới lúc này đang trong thời kỳ hậu tận thế và những người như bạn sẽ là miếng mồi ngon cho những kẻ đi săn.
Một cuộc phiêu lưu tìm kiếm đường về nhà của nhân vật chính, đánh bại 8 cô gái với các độ khó khác nhau để tìm hy vọng.
DEVELOPER: Graven Visual Novels
PUBLISHER: Graven Visual Novels
RELEASE DATE: 2020-08-14
Size: 130mb (VH)
GENRE: Fantasy, Open World, Puzzle,…

DOWNLOAD LINKS

I. English
Windows:

Android:

II. Việt Hoá
Windows:

Mac:

Android:

Share Post:

No Comments

Leave a Reply